ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΒΟ

Χώροι έκφρασης, δημιουργίας & ψυχαγωγίας για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

5 – 12 ετών για όλο το έτος 2020 – 2021

διευκολύνοντας εργαζόμενους και άνεργους γονείς.

Αίτηση για την δωρεάν συμμετοχή στα ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

Μέσω

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μέσα από τη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», προσφέρει τη δυνατότητα σε εργαζόμενες και άνεργες μητέρες να συμμετέχουν δωρεάν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του κέντρου μας.

Οι αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή πραγματοποιούνται τον Ιούνιο, σε ημερομηνία που ορίζει η αρμόδια Αρχή, και αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Ιουλίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους και των δύο μελών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει:

  1. τους προσωπικούς της κωδικούς taxisnet , το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ της
  2. το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του συζύγου της
  3. το ΑΜΚΑ των παιδιών της
Σκοπός μας είναι η δημιουργική απασχόληση όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, η κοινωνικοποίησή τους και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους καθώς και η εξυπηρέτηση της εργαζόμενης μητέρας.

ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

Κάνε την Αίτησή σου τώρα!