• Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών)
  • Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.( Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες)
  • Κ.Η.Φ.Η.(Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων)
  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  • Β.Σ.Σ. (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ )