Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βοΐου

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου είναι η οργάνωση κοινωφελούς χαρακτήρα λειτουργιών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας , του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος.