Ίδρυση

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βοΐου ( ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.) λειτουργεί από τις 16 Ιουνίου 2011σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΦΕΚ 1406 με έδρα το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας.
Κύριος σκοπός της είναι η δημιουργία πολιτιστικής υποδομής, η ανάπτυξη και διάδοση καλλιτεχνικής παιδείας, η συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με την τοπική ανάπτυξη και αξιοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς.

Ειδικότερα η ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ. λειτουργεί τις Κοινωνικές Δομές:

• ΚΔΑΠ
• ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
• ΚΗΦΗ
• Β.Σ.Σ.
• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ελένη Κακάλη
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσολάκης
Διευθυντής: Ώττας Βασίλειος
Μέλη:
Πάτρα Νικολέτα
Μαγιάγκας Γεώργιος
Στεργίου Χρήστος
Μαρκούση Χρυσούλα
Σερέφα Ιωάννα-Μαρία
Γκούντρα Αικατερίνη

Σχετικά έγγραφα (pdf)