Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοΐου γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους, και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βοΐου είναι μια από τις δομές κοινωνικής υπηρεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βοΐου είναι:

1. Υποδοχή – Ενημέρωση πολιτών
2. Εξυπηρέτηση
3. Παραπομπή αιτημάτων
4. Διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα, δομές και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης
5. Συνεργασία με άλλες Δομές Κοινωνικής Στήριξης
6. Συμβουλευτική
7. Ψυχολογική Υποστήριξη
8. Κοινωνική Υποστήριξη

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Βοΐου κατά προτεραιότητα:

 •  Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
 • Μετανάστες
 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Ρομά
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες
 • Μακροχρόνια Άνεργοι
 • Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία).
 • Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο συντήρησης.
 • Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες
 • Άτομα με ψυχική διαταραχή
 • Πρώην χρήστες ουσιών
 • Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας
 • Θύματα Βίας και Κακοποίησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας
Κέντρα Κοινότητας

(ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Πρόσκληση 23)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

Διεύθυνση: Εντός Πολιτιστικού Κέντρου
Άρη και Λίλιαν Βουδούρη, Σιάτιστα
Τηλέφωνο: 24650 22636
Email: kentrokoinotitasdvoiou@yahoo.com
Υπεύθυνοι: ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ – ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΑΝΝΑ