Το προσωπικό μας

Το προσωπικό του κέντρου μας αποτελείται αποκλειστικά από πτυχιούχους παιδαγωγούς ΑΕΙ των τμημάτων της Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Προσχολικής Αγωγής. Για τις εξειδικευμένες δραστηριότητες που προσφέρουμε, το προσωπικό έχει λάβει κάθε απαιτούμενη επιμόρφωση και πιστοποίηση που ορίζεται από τους αρμόδιους φορείς. Παρακάτω μπορείτε να γνωρίσετε τους παιδαγωγούς μας.